Σας ενημερώνουμε για την δοκιμαστική έναρξη χρήσης (trial), διάρκειας τριών μηνών της εκτενούς συλλογής ηλεκτρονικών βιβλίων του εκδοτικού οίκου De Gruyter, μέσω του ΣΕΑΒ.
Στην δοκιμαστική αυτή περίοδο τα μέλη του ΣΕΑΒ θα έχουν δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση σε μια συλλογή με περισσότερα από 160.000 ηλεκτρονικά βιβλία από 56 συνεργαζόμενους εκδότες, συμπεριλαμβανομένου και του 
University Press Library.
Η δοκιμαστική περίοδος τριών μηνών θα διαρκέσει από 
1 Φεβρουαρίου έως 30 Απριλίου 2024.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευτείτε το αρχείο  De Gruyter eBook Trial 2024.