Ενημερωθείτε για την δημοσίευση αναφοράς προόδου των Προγραμμάτων Ανοικτής Πρόσβασης του ΣΕΑΒ για το έτος 2022.

Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση αναρτημένη εδώ.