Η βραδιά ερευνητή θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις 27 Νοεμβρίου 2020 με συνεργασία Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ) και του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.) για το Ηράκλειο.

Συνδεθείτε με τους ερευνητές μας… είναι μια βραδιά αφιερωμένη στην επιστήμη και την έρευνα….