Απομακρυσμένη VPN σύνδεση

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Η υπηρεσία πρόσβασης στο δίκτυο δεδομένων του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, μέσω εικονικού ιδιωτικού δικτύου VPN  δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες που βρίσκονται εκτός δικτύου πανεπιστημίου και είναι συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο, να αποκτήσουν ασφαλή πρόσβαση στο δίκτυο του ιδρύματος και στις υπηρεσίες του καθώς αναγνωρίζονται (βάσει της δικτυακής διεύθυνσης IP του υπολογιστή τους) ως μέλη του δικτύου του πανεπιστημίου.

Συγκεκριμένα, η υπηρεσία δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να έχουν τα ίδια δικαιώματα πρόσβασης σε υπηρεσίες/δεδομένα με αυτά που έχουν όταν συνδέονται στο δίκτυο μέσα από τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου π.χ. Πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές της βιβλιοθήκης (π.χ. HEAL-Link).

Δικαίωμα χρήσης της υπηρεσίας VPN έχουν όλοι οι ενεργοί, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί,  φοιτητές και διοικητικοί υπάλληλοι  του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

 

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ 

Μέσω της υπηρεσίας Ασύρματου Δικτύου προσφέρεται σε όλα τα ενεργά μέλη του πανεπιστήμιου  η δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο φορητών υπολογιστών και άλλων συσκευών χειρός που υποστηρίζουν συνδέσεις WiFi χωρίς τη χρήση καλωδίου δικτύου. Η πιστοποίηση στο ασύρματο δίκτυο γίνεται με δύο τρόπους.

Μέσα από το  διεθνές ερευνητικό & ακαδημαϊκό δίκτυο περιαγωγής  Eduroam, το οποίο διασυνδέει ένα πλήθος από ακαδημαϊκά ιδρύματα σε όλο τον κόσμο, και προσφέρει δωρεάν ασύρματη (WiFi) πρόσβαση στα μέλη του μέσω PC/tablet/smartphone. Τα ενεργά μέλη του Πανεπιστημίου μπορούν να συνδεθούν με ασφάλεια από οποιαδήποτε φορητή συσκευή κάνοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις και δίνοντας το όνομα χρήστη (username) με επίθημα @hmu.gr  και τον κωδικό χρήστη (password) που χρησιμοποιούν στο δίκτυο του Πανεπιστημίου. Από τη στιγμή που θα καταχωρηθούν τα στοιχεία σύνδεσης στη φορητή συσκευή τότε μπορεί να συνδεθεί από οποιοδήποτε ασύρματο σημείο πρόσβασης eduroam στον κόσμο.

Αναλυτικές οδηγίες σύνδεσης στο Eduroam

Ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα που συμμετέχουν στο eduroam

H επίσημη σελίδα του eduroam

2) Μέσα από  την ιστοσελίδας πιστοποίησης Hmu wifi portal (web login) για τα ασύρματα δίκτυα, όπου οι χρήστες θα πρέπει να δηλώνουν το ίδιο όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό χρήστη (password) που χρησιμοποιούν για την σύνδεση τους στο δίκτυο του Πανεπιστημίου. (δίνονται από την γραμματεία της σχολής κατά την εγγραφή τους στο πανεπιστήμιο

Για τους εξωτερικούς επισκέπτες όπως  καθηγητές άλλων πανεπιστημίων, φοιτητές από το Erasmus κτλ  η πιστοποίηση στο ασύρματο δίκτυο γίνεται μέσω της υπηρεσίας Eduroam. Οι επισκέπτες που δεν έχουν ακαδημαϊκή ιδιότητα μπορούν να κάνουν χρήση μόνο των σταθερών σταθμών εργασία PC.

Πριν από τη χρήση των υπηρεσιών ασύρματου δικτύου  θα πρέπει να διαβάσετε τους Όρους χρήσης internet.