Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΜΟΔΙΠΑΒ) πραγματοποίησε ηλεκτρονική έρευνα και συνέταξε έκθεση για το Προσωπικό των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών για το έτος 2019. Μπορείτε να κατεβάσετε την έκθεση από τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://bit.ly/36VAYuq