Εξωτερικοί χρήστες

Εξωτερικοί χρήστες

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (ΒιΚεΠ) του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου εξυπηρετεί εξωτερικούς χρήστες με δανεισμό τεσσάρων (4) τεκμηρίων για είκοσι (20) ημέρες. Εξωτερικοί χρήστες ορίζονται ως οι ενδιαφερόμενοι πολίτες κάτοικοι του νομού όπου βρίσκεται η Βιβλιοθήκη.

 Διαδικασία εγγραφής

Ο ενδιαφερόμενος αφού διαβάσει και αποδεχτεί τον κανονισμό της ΒιΚεΠ παραδίδει συμπληρωμένη ή αποστέλλει ηλεκτρονικά την  “ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΡΑΦΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ”. Μετά τη έγκριση της αίτησης από τη ΒιΚεΠ, ο ενδιαφερόμενος καταθέτει το ποσό της ετήσιας συνδρομής ύψους 20 € (με χρήση πιστωτικής κάρτας ή κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του Ιδρύματος) όπως έχει αποφασιστεί από το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου σε λογαριασμό που βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο: https://eshop.eadip.hmu.gr/product/%ce%9a%ce%ac%cf%81%cf%84%ce%b1-%ce%92%ce%b9%ce%b2%ce%bb%ce%b9%ce%bf%ce%b8%ce%ae%ce%ba%ce%b7%cf%82/

Για την έκδοση της Κάρτας Δανεισμού  είναι απαραίτητη η προσκόμιση των παρακάτω εγγράφων:

α. Απόδειξη πληρωμής συνδρομής με την κατάθεση του ποσού

β. Αντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας

γ. Αντίγραφο λογαριασμού κοινωνικής ωφέλειας (πχ τηλεφωνίας, ηλεκτρικού ρεύματος, κλπ) που επιβεβαιώνει τη μόνιμη κατοικία.

Oι Βιβλιοθήκες είναι χώροι μόρφωσης, πολιτισμού και είναι ανοικτές σε όλους.