Ενημερωθείτε για τους όρους δημοσίευσης εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά με καθεστώς Ανοικτής Πρόσβασης μέσω των συμφωνιών του ΣΕΑΒ καθώς και για τις προσπάθειες ανανέωσης των συμφωνιών μετά τη λήξη τους στις 31/12/2021.

Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση αναρτημένη εδώ.