Δανεισμός

 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Δικαίωμα δανεισμού

Δικαίωμα δανεισμού έχουν τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ιδρύματος εφόσον έχουν εγγραφεί στη βιβλιοθήκη. Η εγγραφή  πραγματοποιείται με την παρακολούθηση ενός σεμιναρίου μιας ώρας για τη χρήση των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης, την συμπλήρωση σχετικής αίτησης, την προσκόμιση μιας φωτοτυπία της ακαδημαϊκής τους ταυτότητας (πάσο) και της αστυνομικής ταυτότητας.

Χρήση της ακαδημαϊκής ταυτότητας

Η προσκόμιση της ακαδημαϊκής ταυτότητας κρίνεται απαραίτητη κατά το δανεισμό, την ανανέωση και την κράτηση υλικού. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης την ξεχάσει είναι δυνατόν να δανειστεί τεκμήρια με τη χρήση της αστυνομικής του ταυτότητας.

Κρατήσεις

Δικαίωμα κράτησης έχουν όλοι οι χρήστες της βιβλιοθήκης. Οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται τηλεφωνικά, μόλις επιστραφεί το τεκμήριο για το οποίο έχουν κάνει κράτηση. Η βιβλιοθήκη το δεσμεύει για 2 μέρες.

Ανανεώσεις

Δικαίωμα ανανέωσης έχουν όλοι οι χρήστες, αλλά θα πρέπει να γνωρίζουν:

  1. Ανανέωση μπορεί να γίνει την ημέρα που λήγει η περίοδος δανεισμού του βιβλίου και όχι νωρίτερα ή μετά από τη λήξη της περιόδου δανεισμού.
  2. Η ανανέωση γίνεται εφικτή μόνο όταν υπάρχουν διαθέσιμα στη βιβλιοθήκη δύο αντίτυπα του συγκεκριμένου τεκμηρίου. Επίσης οι χρήστες έχουν δικαίωμα να ανανεώσουν το τεκμήριο ή τα τεκμήρια που δανείστηκαν για μια μόνο φορά.
  3. Η τηλεφωνική ανανέωση δεν είναι δυνατή λόγω νομοθεσίας περί  προσωπικών δεδομένων. Μπορεί όμως η ανανέωση να γίνει από τον ίδιο τον χρήστη με τη ενεργοποίηση του λογαριασμού του.

Ποινές

 • Οι εκπρόθεσμοι χρήστες, δηλαδή όσοι καθυστέρησαν την επιστροφή των τεκμηρίων που δανείστηκαν, στερούνται για 15 ημέρες το δικαίωμα δανεισμού.
 • Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής τεκμηρίου ο χρήστης υποχρεούται να το αντικαταστήσει. Εάν δε βρίσκεται διαθέσιμο στην αγορά η βιβλιοθήκη του προτείνει κάποιο άλλο τεκμήριο προς αντικατάσταση του απολεσθέντος.
 • Η κλοπή υλικού επισύρει αυστηρές κυρώσεις, μέχρι και την οριστική διαγραφή του χρήστη από μέλος της βιβλιοθήκης.

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΗΣΤΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΗΣΤΗ ΗΜΕΡΕΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 2 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης 15 ημερών Έως 15 τεκμήρια έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού Η εγγραφή στη βιβλιοθήκη πραγματοποιείται  με τη συμπλήρωση της σχετικής αίτησης, την  προσκόμιση της αστυνομικής ταυτότητας και μιας φωτοτυπίας της ακαδημαϊκής ταυτότητας.
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 20 ημέρες με δυνατότητα ανανέωσης 15 ημερών Έως 4 τεκμήρια έντυπου και ηλεκτρονικού Η εγγραφή στη βιβλιοθήκη πραγματοποιείται  με τη συμπλήρωση της σχετικής αίτησης, την  προσκόμιση της αστυνομικής ταυτότητας, της βεβαίωσης ότι ο ενδιαφερόμενος παρακολούθησε το σεμινάριο για τη χρήση των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης και μιας φωτοτυπίας της ακαδημαϊκής ταυτότητας.
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ 2 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης 15 ημερών Έως 10 τεκμήρια έντυπου και μη έντυπου υλικού
 • Οι φοιτητές που βρίσκονται στο στάδιο εκπόνησης πτυχιακής εργασίας πρέπει να προσκομίσουν στη βιβλιοθήκη σχετική  βεβαίωση από τη γραμματεία τους, έτσι ώστε να αλλάξουν κωδικό μέλους και να μπορούν να δανείζονται μέχρι 10 τεκμήρια (έντυπο και μη έντυπο υλικό) για 2 μήνες.
 • Για την απόκτηση πτυχίου είναι απαραίτητη η βεβαίωση της βιβλιοθήκης περί μη οφειλής τεκμηρίων, την οποία θα προσκομίσει ο φοιτητής  στη γραμματεία του.
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

20 ημέρες με δυνατότητα ανανέωσης 15 ημερών Έως  10 τεκμήρια έντυπου και μη έντυπου υλικού Η εγγραφή στη βιβλιοθήκη πραγματοποιείται  με τη συμπλήρωση σχετικής αίτησης, την  προσκόμιση της αστυνομικής ταυτότητας, της βεβαίωσης ότι ο ενδιαφερόμενος παρακολούθησε το σεμινάριο για τη χρήση των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης και μιας φωτοτυπίας της ακαδημαϊκής ταυτότητας.
ΞΕΝΟΙ /ERASMUS ΦΟΙΤΗΤΕΣ 20 ημέρες με δυνατότητα ανανέωσης 15 ημερών Έως 4 τεκμήρια έντυπου και μη έντυπου υλικού
 • Η εγγραφή στη βιβλιοθήκη πραγματοποιείται  με την παρακολούθηση σεμιναρίου χρήσης των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης, την συμπλήρωση της σχετικής αίτησης και την προσκόμιση της ελληνικής ακαδημαϊκής ταυτότητας.
 • Πριν την αναχώρηση τους,  είναι απαραίτητη η βεβαίωση της βιβλιοθήκης περί μη οφειλής τεκμηρίων, την οποία θα προσκομίσει ο φοιτητής  στη γραμματεία του τμήματος.
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΛΛΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 20 ημέρες με δυνατότητα ανανέωσης 15 ημερών Έως 4 τεκμήρια έντυπου και μη έντυπου υλικού
 • Οι φοιτητές θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου τους, όπου και θα γνωστοποιήσουν τους τίτλους των τεκμηρίων που θέλουν να δανειστούν από τη βιβλιοθήκη του ΕΛΜΕΠΑ Στη συνέχεια ο ενδιαφερόμενος φοιτητής ενημερώνεται τηλεφωνικά για να παραλάβει τα τεκμήρια που ζήτησε.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 20 ημέρες με δυνατότητα ανανέωσης 15 ημερών Έως 4 τεκμήρια έντυπου και μη έντυπου υλικού Η εγγραφή στη βιβλιοθήκη πραγματοποιείται  με τη συμπλήρωση σχετικής αίτησης, την  προσκόμιση της αστυνομικής ταυτότητας, της βεβαίωσης ότι ο ενδιαφερόμενος παρακολούθησε το σεμινάριο για τη χρήση των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης και μια φωτοτυπία της ακαδημαϊκής ταυτότητας.
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ 20 ημέρες με δυνατότητα ανανέωσης 15 ημερών Έως 4 τεκμήρια έντυπου και μη έντυπου υλικού Η διαδικασία εγγραφής περιγράφεται αναλυτικά εδώ

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΛΙΚΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ/ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ/
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ/
ΕΑΠ
ERASMUS
ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
ΒΙΒΛΙΑ 2 μήνες 20 ημέρες 2 μήνες 20 ημέρες Όλα τα βιβλία της βιβλιοθήκης δανείζονται εκτός εκείνων που φέρουν την ένδειξη «Δε Δανείζεται» τα οποία δανείζονται για μια μέρα ή για το σαββατοκύριακο.
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ Δε δανείζονται Δε δανείζονται Δε δανείζονται Δε δανείζονται Όλα τα περιοδικά δε δανείζονται . Οι χρήστες μπορούν να τα μελετούν στο χώρο του αναγνωστηρίου.
ΔΕΜΕΝΟΙ ΤΟΜΟΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ Δε δανείζονται Δε δανείζονται Δε δανείζονται Δε δανείζονται Οι χρήστες μπορούν να τους μελετούν στο χώρο του αναγνωστηρίου
CD-ROM 3 ημέρες
Οπτικο-ακουστικό υλικό
3 ημέρες
Οπτικο-ακουστικό υλικό
3 ημέρες
Οπτικο-ακουστικό υλικό
3 ημέρες
Οπτικο-ακουστικό υλικό
·  Το οπτικο-ακουστικό υλικό που φέρει την ένδειξη «Δε δανείζεται» μπορεί να δανειστεί μόνο για μια μέρα ή για το σαββατοκύριακο.

·  Το συνοδευτικό υλικό των βιβλίων (CD-ROM, δισκέτες) δανείζεται 20 μέρες ή 2 μήνες.

 

1 ημέρα
Με την ένδειξη
«ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ»
1 ημέρα
Με την ένδειξη
«ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ»
1 ημέρα
Με την ένδειξη
«ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ»
1 ημέρα
Με την ένδειξη
«ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ»
2 μήνες
Το συνοδευτικό υλικό των βιβλίων
20 ημέρες
Το συνοδευτικό υλικό των βιβλίων
2 μήνες
Το συνοδευτικό υλικό των βιβλίων
20 ημέρες
Το συνοδευτικό υλικό των βιβλίων
REFERENCE BOOKS Δε δανείζονται Δε δανείζονται Δε δανείζονται Δε δανείζονται Τα πληροφοριακά βιβλία, δηλαδή τα λεξικά, οι εγκυκλοπαίδειες και οι πολυτελείς τόμοι σε έντυπη μορφή, δε δανείζονται.
 

ONLINE υλικό

Πρόσβαση μέσα από τις εγκαταστάσεις του ΕΛΜΕΠΑ ή μέσω απομακρυσμένης σύνδεσης VPN Πρόσβαση μέσα από τις εγκαταστάσεις του ΕΛΜΕΠΑ ή μέσω απομακρυσμένης σύνδεσης VPN Πρόσβαση μέσα από τις εγκαταστάσεις του ΕΛΜΕΠΑ ή μέσω απομακρυσμένης σύνδεσης VPN Πρόσβαση μέσα από τις εγκαταστάσεις του ΕΛΜΕΠΑ ή μέσω απομακρυσμένης σύνδεσης VPN ·  Το online υλικό της βιβλιοθήκης (ebooks, ejournals, databases) είναι προσβάσιμο μόνο μέσα από τις εγκαταστάσεις του πανεπιστημίου ή μέσω απομακρυσμένης πρόσβασης  (VPN) όπου ο χρήστης χρησιμοποιεί τον ιδρυματικό του λογαριασμό.
* Το online υλικό της Βιβλιοθήκης προστατεύεται από τους όρους του Ν.2121/1993 «Περί πνευματικής ιδιοκτησίας»

 

.

 

.