Εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού, η Βιβλιοθήκη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου  θα παρέχει το σεμινάριο για την έκδοση κάρτας βιβλιοθήκης μέσω του διαδικτύου. Το εκπαιδευτικό σεμινάριο, παρέχει πληροφόρηση σχετικά με τις υπηρεσίες, τις πηγές και τις συλλογές που διαθέτει η βιβλιοθήκη. Εκπαιδεύει στην έρευνα και  δίνει έμφαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της. Η παρακολούθηση του είναι υποχρεωτική για την έκδοση κάρτας-μέλους της βιβλιοθήκης (σας δίνει το δικαίωμα δανεισμού)

Θεματολογία: Γνωριμία με τον ηλεκτρονικό κατάλογο και τις ηλεκτρονικές πηγές τις βιβλιοθήκης (ηλεκτρονικά περιοδικά, βάσεις δεδομένων κτλ )

Εξοπλισμός : Απαιτείται να έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο και  ο υπολογιστής σας να διαθέτει μικρόφωνο και ακουστικά

Διάρκεια μαθήματος : 1 ώρας

Στο πίνακα που ακολουθεί  παραθέτονται οι ημερομηνίες διεξαγωγής των σεμιναρίων. Διπλά από την ημερομηνία και ώρα υπάρχει ο  σύνδεσμος για την συμμετοχή σας  αυτόν θα πρέπει να έχετε υπόψη σας για την συμμετοχή σας . Δεν θα έρθει προσωπικό μνμ στο email σας

Δευτέρα 10 Μαΐου 2021  12:00-13:00

meet.google.com/jxu-ikmo-odp

Τετάρτη 12 Μαΐου 2021  11:00-12:00

meet.google.com/qiu-pjzd-pjk

Παρασκευή 14 Μαΐου 2021  12:00-13:00

meet.google.com/sut-kghe-yxo

Δευτέρα 17 Μαΐου 2021  12:00-13:00

meet.google.com/nmn-hqbw-nro

Τετάρτη 19 Μαΐου 2021  11:00-12:00

meet.google.com/vdb-azqi-xwj

Παρασκευή 21 Μαΐου 2021  12:00-13:00

meet.google.com/efs-bctq-ihz

Δευτέρα 24 Μαΐου 2021  12:00-13:00

meet.google.com/rne-udrj-tne

Τετάρτη 26 Μαΐου 2021  11:00-12:00

meet.google.com/arb-bqeb-cpn

Παρασκευή 28 Μαΐου 2021  12:00-13:00

meet.google.com/rey-ftqo-sip

Δευτέρα 31 Μαΐου 2021  12:00-13:00

meet.google.com/uba-frkp-dem

Τετάρτη 2 Ιουνίου 2021 11:00-12:00

meet.google.com/fha-wtzf-bdx

Παρασκευή 4 Ιουνίου 2021 12:00-13:00

meet.google.com/orr-rfup-cor

Τετάρτη 9 Ιουνίου 2021 11:00-12:00

meet.google.com/pnu-wnnd-ibq

Παρασκευή, 11 Ιουνίου12:00 – 1:00 μμ

meet.google.com/pkw-gzab-nvw