Εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού, η Βιβλιοθήκη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου  θα παρέχει το σεμινάριο για την έκδοση κάρτας βιβλιοθήκης μέσω του διαδικτύου. Το εκπαιδευτικό σεμινάριο, παρέχει πληροφόρηση σχετικά με τις υπηρεσίες, τις πηγές και τις συλλογές που διαθέτει η βιβλιοθήκη. Εκπαιδεύει στην έρευνα και  δίνει έμφαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της. Η παρακολούθηση του είναι υποχρεωτική για την έκδοση κάρτας-μέλους της βιβλιοθήκης (σας δίνει το δικαίωμα δανεισμού)

Θεματολογία: Γνωριμία με τον ηλεκτρονικό κατάλογο και τις ηλεκτρονικές πηγές τις βιβλιοθήκης (ηλεκτρονικά περιοδικά, βάσεις δεδομένων κτλ )

Εξοπλισμός : Απαιτείται να έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο και  ο υπολογιστής σας να διαθέτει μικρόφωνο και ακουστικά

Διάρκεια μαθήματος : 1 ώρας

Στο πίνακα που ακολουθεί  παραθέτονται οι ημερομηνίες διεξαγωγής των σεμιναρίων. Διπλά από την ημερομηνία και ώρα υπάρχει ο  σύνδεσμος για την συμμετοχή σας  αυτόν θα πρέπει να έχετε υπόψη σας για την συμμετοχή σας . Δεν θα έρθει προσωπικό μνμ στο email σας

Δευτέρα     11 Ιανουαρίου 11:00 π.μ -12:00 μ,μ

https://meet.google.com/kga-vuvg-bzy

Τετάρτη       13 Ιανουαρίου 12:00 π.μ -13:00 μ.μ

https://meet.google.com/tbk-ckhf-dvm

Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 11:00 π,μ -12:00 π,μ

https://meet.google.com/mhm-gpxi-stf

Δευτέρα       18 Ιανουαρίου 11:00 π.μ -12:00 μ,μ

https://meet.google.com/tjz-werp-sgf

Τετάρτη       20 Ιανουαρίου 12:00 π.μ -13:00 μ.μ

https://meet.google.com/yua-oqxm-fzj

Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 11:00 π,μ -12:00 π,μ

https://meet.google.com/rzv-wrqo-kcv

Δευτέρα       25 Ιανουαρίου 11:00 π.μ -12:00 μ,μ

https://meet.google.com/bpx-zufe-yhw

Τετάρτη       27 Ιανουαρίου 12:00 π.μ -13:00 μ.μ

https://meet.google.com/eie-fmjf-yxp

Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 11:00 π,μ -12:00 π,μ

https://meet.google.com/kha-eknj-cge